WTF szubszidiaritás, szuverenitás (egyén, állam)?

Hogyan kapcsolódik a szuverénnek tartott homo homo sapiens másokhoz, mi értelme van a szuverenitásnak? Idegen fogalmak - magyar használatra.

Tovább
Címkék: Demokrácia, Holnap